Tvångsinlösen av minoritetsägare i ISRA VISION AG genomförd

18 maj 2021

Nacka den 18 maj 2021: Efter tvångsinlösen av samtliga minoritetsägare har fusionen av ISRA VISION AG in i Atlas Copco slutförts. ISRA VISION AG är nu helägt av Atlas Copco Holding GmbH. 

I februari 2020 offentliggjordes det offentliga uppköpserbjudandet av den globala specialisten inom visionsystem. Uppköpserbjudandet slutfördes i juni 2020 och resulterade i att Atlas Copco ägde 92,19% av aktierna i ISRA VISION AG.

I augusti 2020 meddelade Atlas Copco att man hade för avsikt att fusionera ISRA VISION AG in i majoritetsägaren Atlas Copco Germany Holding AG, och i samband med en sådan process begärdes tvångsinlösen av de resterande minoritetsägarnas aktier.

Som ett resultat av den nu slutförda fusionen och tvångsinlösen har ISRA VISION AG blivit ett helägt dotterbolag till Atlas Copco Germany Holding GmbH och kommer automatiskt att avnoteras från börsen.

ISRA VISION är en specialist inom visionsystem och har ledande teknologier för inspektion av ytor och 3D-visionsystem som används för robotautomation, kvalitetsinspektion och 3D-mätteknik. Bolaget har en global närvaro med

verksamhet på mer än 25 platser och närmare 900 anställda. Huvudkontoret ligger i Darmstadt, i Tyskland. ISRA VISION kommer att fortsätta sin verksamhet under samma varumärke efter den slutförda fusionen.

Som tidigare kommunicerats är ISRA VISION efter att uppköpserbjudandet slutfördes en del av divisionen Machine Vision Solutions inom affärsområdet Industriteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.