Atlas Copco avser använda mandat för återköp och försäljning av aktier

27 apr 2021

Nacka den 27 april 2021: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman att återköpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten avser:      
1) Förvärv av maximalt 2 450 000 serie A aktier, varav som mest 2 000 000 kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2021.
2) Förvärv av maximalt 15 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.
3) Försäljning av maximalt 15 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.
4) Försäljning av maximalt 6 800 000 serie A aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2016, 2017 och 2018 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.

Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle.

Antalet utestående aktier är för närvarande 1 229 613 104 varav 839 394 096 serie A aktier och 390 219 008 serie B aktier.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.