Rekordhög orderingång samt förbättrade intäkter och vinst

27 apr 2021

Nacka, Sverige, den 27 april 2021: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det första kvartalet som offentliggjordes idag.

photo of Mats Rahmström

Mats Rahmström, VD och koncernchef

”Att vi håller fast vid våra strategiska prioriteringar, tillsammans med den starka återhämtningen från nedgången som orsakades av pandemin förra året, resulterade i en rekordhög orderingång för det första kvartalet”, säger Mats Rahmström. ”En stor del berodde på den ökade efterfrågan på vakuumutrustning till halvledarindustrin, även om samtliga affärsområden uppnådde en god tillväxt för både utrustning och service”. Orderingången under det första kvartalet ökade till 30 468 MSEK (28 039), en organisk ökning med 18%. Intäkterna ökade 4% och uppgick till 26 021 MSEK (25 098), en organisk ökning med 13%. Det justerade rörelseresultatet ökade med 11% till 5 649 MSEK (5 099), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,7% (20,3). Avkastningen på sysselsatt kapital var 23% (29) och påverkades negativt av nyligen genomförda förvärv. “Jag är mycket nöjd över att se hur våra stora ansträngningar och vårt fokus, trots den utmanande miljön, ger resultat”, säger Mats Rahmström. ”Att löpande investera i forskning och utveckling samtidigt som vi ökar vår närvaro i segment och marknader där vi ser långsiktig potential är grundläggande i vår tillväxtstrategi. Det är så vi förbättrar våra kunders teknologier och processer, och driver utvecklingen framåt, vilket är grunden för allt vi gör”. När det gäller utsikterna på kort sikt, även om den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att kundernas affärsaktivitet, kommer att kvarstå på den höga nuvarande nivån.

För mer information kontakta: