Atlas Copco har gjort stora framsteg för att nå målet om minskade CO₂-utsläpp

17 mar 2021

Nacka den 17 mars 2021:  Atlas Copco har uppnått en minskning av koldioxidutsläppen från verksamheten och transporter med 28%. Detta är i relation till kostnad för sålda varor och jämfört med basåret 2018.

“Det är ett stort framsteg för att nå vårt mål om att minska CO₂-utsläppen”, säger Mats Rahmström, vd och koncernchef för Atlas Copco. ”Resultaten visar hur organisationen har svarat på behovet av att minska vår klimatpåverkan och öka resurseffektiviteten”.

Målet är att år 2030 ha minskat de kombinerade CO₂-utsläppen från energi i koncernens egna verksamheter och transporter av varor med 50%, i förhållande till kostnaden för sålda varor. Basåret är 2018 och sedan dess har en minskning om 28% uppnåtts. 2019 var minskningen 19% och 2018 var minskningen 12%.

”Det märks en effekt från COVID-19-pandemin under 2020”, säger Mats Rahmström. ”Men minskningen är också resultatet av åtgärder som att minska andelen flygtransporter och öka användandet av förnybar energi”.

Atlas Copco har vidtagit en rad åtgärder för att uppnå målet så som att köpa förnybar el, installera solpaneler, byta till biobränsle i testningen av portabla kompressorer och implementera energibesparande åtgärder. Förbättrad logistikplanering samt att använda

mer miljövänliga transportalternativ har varit viktiga faktorer för att uppnå målet.

Vi vet att vår påverkan från egen verksamhet och transport är låg i förhållande till hela värdekedjan”, säger Mats Rahmström. ”Klimatkrisen är vår tids stora utmaning och vi måste alla minska vårt klimatavtryck. Vi har fortfarande lång väg att gå och kommer att fortsätta våra ansträngningar att erbjuda de mest energieffektiva lösningarna och stötta våra kunder i att uppnå sina hållbarhetsambitioner.”

För mer information om Atlas Copcos hållbarhetsmål, se Årsredovisningen för 2020. 

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.