Atlas Copco publicerar årsredovisning för 2020

11 mar 2021

Nacka den 11 mars 2021: Atlas Copco har idag publicerat årsredovisningen för 2020.

Det var ett år som förändrade vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer och vår organisation ställdes inför helt nya utmaningar”, säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Vårt arbetssätt och våra flexibla team har gjort att vi har kunnat hantera utmaningarna och genom våra ansträngningar och vårt fokus kunde vi leverera ett solitt resultat trots marknadsförutsättningarna”.

Årsredovisningen kan laddas ned från Atlas Copcos webbplats: http://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/.

Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig i slutet av mars.  

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2021 kl. 8.30.

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.