Solid avslutning på ett utmanande år

29 jan 2021

Nacka, Sverige, den 29 januari 2021: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det fjärde kvartalet och sammandraget för 2020 som offentliggjordes idag.

photo of Mats Rahmström

Mats Rahmström

“Det solida finansiella resultat under det fjärde kvartalet och helåret 2020 är en effekt av vårt konstanta fokus på att skapa värde för våra kunder, trots utmaningarna i vår omvärld”, säger Mats Rahmström. Den övergripande efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förbättrades, både jämfört med föregående år och föregående kvartal. Jämfört med föregående år ökade orderingången för både utrustning och service i alla regioner förutom Nordamerika, där ordervolymerna minskade något. Under det fjärde kvartalet var efterfrågan från halvledarindustrin mycket stark, men orderingången ökade också för andra produktkategorier. Till exempel industriella kompressorer, medicinsk utrustning, utrustning till fordonsindustrin som stöttades av ökad aktivitet i elbils- och batteriproduktionen, samt energiutrustning. Orderingången under det fjärde kvartalet ökade till 25 868 MSEK (25 625), en organisk ökning om 7%. Intäkterna var oförändrade organiskt och uppgick till 25 738 MSEK (27 319). Rörelseresultatet minskade 5% till 5 373 MSEK (5 627), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20.9% (20.6). Justerat för jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 5 402 MSEK (5 913), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 21.0% (21.6). Avkastningen på sysselsatt kapital var 23% (30). “Jag är stolt över vår organisation där människor har frihet och ansvar att agera, anpassa sig till utmaningar och dra nytta av möjligheter”, säger Mats Rahmström. "Organisationen utvecklar ett starkare och mer hållbart kunderbjudande, ökar den globala närvaron både fysiskt och digitalt, samt strävar efter att optimera verksamheten i samtliga delar av bolaget. Jag är också stolt över att vi har gjort stora framsteg när det gäller vårt mål att halvera CO₂ utsläppen till 2030”. Styrelsen föreslår en utdelning på 7.30 per aktie (7.00), att utbetalas i två delar. När det gäller utsikterna på kort sikt, trots att den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att efterfrågan på Gruppens produkter och service kvarstår på nuvarande nivå.

För mer information kontakta:

Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer
08 743 9597 eller 076 899 9597 
[email protected]

Sara Liljedal, Presschef
08 743 8060 eller 072 144 1038
[email protected]

Atlas Copco-koncernen

Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.
Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.