Atlas Copco har förvärvat tillverkare av luftbehandlare och kvävegeneratorer

4 jan 2021

Nacka, Sverige, 4 januari 2021: Atlas Copco har förvärvat Purification Solutions LLC:s verksamhet och vissa dotterbolag. Bolaget är en ledande leverantör av lösningar för tryckluft och gaser och har ett globalt försäljningsnätverk.

Purification Solutions LLC (verksamma under varumärket nano purification solutions) är ett privatägt bolag baserat i USA. Under 2019 hade de intäkter på omkring 242 MSEK (26 MUSD).

Bolaget fokuserar på design, produktion och försäljning av utrustning för luftbehandling och kväveframställning på plats hos kund. De har sitt huvudkontor i Charlotte i North Carolina. Bolaget har 60 anställda och verksamhet i Europa och Amerika.

“nano purification solutions är ett bolag med högt anseende och ett starkt varumärke inom luftbehandling och kvävegeneratorer”, säger Vagner Rego, affärsområdespresident Kompressorteknik. ”Bolagets expertis och produktportfölj kommer att öka vår marknadsandel och påskynda vår affärsutveckling i Nordamerika, Europa och andra strategiskt viktiga marknader”.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av divisionen Industrial Air inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.