Atlas Copco förvärvar europeisk distributör av vakuumutrustning och servicelösningar

4 nov 2020

Nacka, Sverige, 4 november 2020: Atlas Copco har slutit avtal om att förvärva Ehrler and Beck GmbH. Bolaget är en distributör av vakuumutrustning och servicelösningar.

Ehrler and Beck har sitt säte i Renningen, Tyskland, och har 15 anställda. Bolagets försäljnings- och servicenätverk är aktivt i Tyskland och angränsande länder.

“Förvärvet stärker våra möjligheter att erbjuda kunder i Tyskland och angränsande länder vakuumutrustning och service,” säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. “Ehrler and Beck har ett starkt renommé och en lång tradition av att serva diverse industrier som till exempel förpacknings-, tryckeri-, träbearbetnings-, plast och vattenreningsindustrin.”

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Det förvärvade bolaget kommer operationellt att bli en del av divisionen Industrial Vacuum inom affärsområdet Vakuumteknik.

Förvärvet väntas slutföras i januari 2021.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.