Sekventiell förbättring men lägre än föregående år

22 okt 2020

Nacka, den 22 oktober 2020: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det tredje kvartalet 2020 som offentliggjordes idag.

Mats Ramhström

Mats Rahmström

Vi ser våra resultat som ett bevis på att vi har en hållbar struktur, över tid och under turbulens,” säger Mats Rahmström. “Grunden i vår kultur är ett ständigt fokus på långsiktigt värdeskapande för våra kunder. I kombination med den snabbhet och anpassningsförmåga som kommer från vår decentraliserade organisation, har det i en miljö där förändringen är konstant, visat sig vara en fördel.” Samtliga affärsområden hade en ökad efterfrågan jämfört med det andra kvartalet även om effekterna från den pågående COVID-19-pandemin fortsatt påverkade affärsklimatet. Orderingången under det tredje kvartalet uppgick till 24 246 (27 102) MSEK, en organisk minskning med 6%. Intäkterna nådde 24 849 (26 676) MSEK, en organisk minskning med 2%. Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, minskade med 15% till 5 021 (5 880) MSEK, vilket motsvarar en marginal på 20.2% (22.0). Det rapporterade rörelseresultatet var 4 760 (5 843) MSEK, motsvarande en marginal på 19.2% (21.9). Avkastning på sysselsatt kapital påverkades negativt av nyligen genomförda förvärv och var 24% (32). “Att vi förstår våra kunders utmaningar, stöttar deras produktivitet, och ger dem sinnesro genom våra servicelösningar är minst lika viktigt nu som för ett år sedan,” säger Mats Rahmström. “Vi har justerat vår kapacitet och våra kostnader där det funnits behov och vi har lyckats hålla vår lönsamhet på en hälsosam nivå trots effekterna av COVID-19-pandemin. Om vi blickar framåt har vi den finansiella stabiliteten att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft genom förvärv, genom att investera i digitala lösningar och genom att bredda vårt kunderbjudande genom innovation.” På kort sikt, trots att den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att efterfrågan på Gruppens produkter och service kvarstår på nuvarande nivå.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.