Förändring i Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2021

12 okt 2020

Stockholm den 12 oktober 2020: Med hänsyn till förändringar i ägandet i Atlas Copco AB kommer i enlighet med av stämma fastställda regler för valberedningen Handelsbanken Fonder AB ersätta SEB Investment Management AB

Representanter:

Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)
Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
Mikael Wiberg, Alecta

Helen Fasth Gillstedt, Handelsbanken Fonder AB
Hans Stråberg, ordförande Atlas Copco AB

Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas den 27 april 2021 kl. 16.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens sekreterare på e-post, [email protected] eller per post till Håkan Osvald, Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.