Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2019 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

21 okt 2019

Orderingång och intäkter växte med solid lönsamhet

Föregående års siffror i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges

 • Orderingången ökade 16% till MSEK 27 102 (23 440), en organisk ökning med 6%
 • Intäkterna gick upp 13% till MSEK 26 676 (23 675), en organisk ökning med 4%
 • Rörelseresultat ökade 11% till MSEK 5 843 (5 263), inkluderat jämförelsestörande poster om MSEK -37 (-59)
 • Justerad rörelsemarginal var 22.0% (22.5)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 778 (5 168)
 • Periodens resultat var MSEK 4 424 (3 899)
 • Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.64 (3.21)
 • Operativt kassaflöde på MSEK 4 643 (3 373)
 • Avkastning på sysselsatt kapital var 32% (32)

  Marknadsutsikt på kort sikt

  Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i tredje kvartalet.

  Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerades den 15 juli 2019):

  Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i andra kvartalet.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen

Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.