Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2019 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

21 okt 2019

Orderingång och intäkter växte med solid lönsamhet

Föregående års siffror i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges

 • Orderingången ökade 16% till MSEK 27 102 (23 440), en organisk ökning med 6%
 • Intäkterna gick upp 13% till MSEK 26 676 (23 675), en organisk ökning med 4%
 • Rörelseresultat ökade 11% till MSEK 5 843 (5 263), inkluderat jämförelsestörande poster om MSEK -37 (-59)
 • Justerad rörelsemarginal var 22.0% (22.5)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 778 (5 168)
 • Periodens resultat var MSEK 4 424 (3 899)
 • Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.64 (3.21)
 • Operativt kassaflöde på MSEK 4 643 (3 373)
 • Avkastning på sysselsatt kapital var 32% (32) Marknadsutsikt på kort sikt Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i tredje kvartalet. Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerades den 15 juli 2019): Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i andra kvartalet.

För mer information kontakta:

 • Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer 08 743 9597 eller 076 899 9597 [email protected]
 • Sara Liljedal, Presschef 08 743 8060 eller 072 144 1038 [email protected] Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 12.00.

Atlas Copco-koncernen Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.