Orderingång och intäkter växte med solid lönsamhet

21 okt 2019

Stockholm, den 21 oktober 2019: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det tredje kvartalet som offentliggjordes idag. “Orderingången låg kvar på en hög nivå trots fortsatt osäkerhet i världsekonomin”.  

Mats Rahmström

Mats Rahmström

Ordervolymerna för stora kompressorer ökade med hjälp av introduktioner av nya produkter och ökad marknadspenetration. Ordervolymerna för vakuumutrustning till halvledarindustrin och industrin för platta bildskärmar ökade signifikant, främst drivet av kundernas investeringar i nya produktionsteknologier. Orderingången från fordonsindustrin fortsatte att minska. Även efterfrågan från övrig tillverkande industri minskade. Serviceverksamheten fortsatte att växa inom samtliga affärsområden. “Vi har sett en lägre aktivitet i vissa delar av marknaden”, säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Vår lönsamhet är fortfarande solid och vi är motståndskraftiga tack vare vår innovationskraft, vår flexibilitet och vår väldiversifierade verksamhet och geografiska närvaro”. Orderingången under det tredje kvartalet ökade till 27 102 (23 440), en organisk ökning om 6%. Intäkterna uppgick till 26 676 (23 675) MSEK (24 461), en organisk ökning om 4%. Justerat för jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet 11% till 5 880 MSEK (5 322), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 22.0% (22.5). Avkastningen på sysselsatt kapital var fortsatt stark och uppgick till 32%. ”Vi fokuserar på att fortsätta att utveckla ledande produkter och servicelösningar som säkerställer att våra kunder får ut så mycket som möjligt av sina investeringar samt ökar produktiviteten och drifttiden”, säger Mats Rahmström. ”Vi är ett decentraliserat bolag vilket innebär att vi ger våra anställda befogenheter att fatta beslut utifrån sin kompetens och kunskap om marknaden. Detta i kombination med en stark lokal närvaro skapar bestående värde för våra kunder”. När det gäller utsikterna på kort sikt förväntas efterfrågan för Atlas Copcos produkter och service vara något lägre än nivån i tredje kvartalet.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.