Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet och inbjudan till presentation den 21 oktober

4 okt 2019

Stockholm den 4 oktober 2019: Atlas Copco kommer att publicera rapporten för tredje kvartalet 2019 måndagen den 21 oktober cirka kl. 12.00. En kombinerad presentation och telefonkonferens för investerare, analytiker och media hålls kl. 15.00.

Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm. Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström samt Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer. Presentationen kommer att hållas på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten. Därefter följer en frågestund. Presentationen sänds även på Atlas Copcos hemsida i realtid. Besök vår hemsida www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations för internetlänk till webbsändningen och presentationsmaterial. Telefonnumret till konferensen är: 08-50558366 För att personligen delta vid presentationen på Operaterrassen, vänligen anmäl dig via denna länk. För att delta via telefon eller webblänk behövs ingen registrering. Webbsändningen och den inspelade presentationen kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida efter telefonkonferensen. Välkomna, Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer

För mer information kontakta: