Rapporteringsdatum för Atlas Copco

2 okt 2019

Stockholm den 2 oktober 2019: Atlas Copco kommer att publicera finansiell information följande dagar:

2020 23 april Årsstämma 23 april Rapport för första kvartalet 2020 Tyst period börjar 24 mars 2020 16 juli Rapport för andra kvartalet 2020 Tyst period börjar 16 juni 2020 22 oktober Rapport för tredje kvartalet 2020 Tyst period börjar 22 september 2020 2021 29 januari Bokslutskommuniké 2020 Rapport för fjärde kvartalet 2020 Tyst period börjar 30 december 2020

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.