Rapporteringsdatum för Atlas Copco

2 okt 2019

Stockholm den 2 oktober 2019: Atlas Copco kommer att publicera finansiell information följande dagar:

2020
23 april
Årsstämma

23 april
Rapport för första kvartalet 2020
Tyst period börjar 24 mars 2020

16 juli
Rapport för andra kvartalet 2020
Tyst period börjar 16 juni 2020

22 oktober
Rapport för tredje kvartalet 2020
Tyst period börjar 22 september 2020

2021
29 januari
Bokslutskommuniké 2020
Rapport för fjärde kvartalet 2020
Tyst period börjar 30 december 2020

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.