Orderingång och intäkter växte med fortsatt hög lönsamhet

15 jul 2019

Stockholm, den 15 juli 2019: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco kommenterar resultatet för det andra kvartalet som offentliggjordes idag. “Vi fortsätter att växa och leverera hög lönsamhet trots det osäkra läget i världsekonomin”.

Mats Rahmström

Mats Rahmström

Ordervolymen för kompressorer ökade under kvartalet medan ordervolymerna för vakuumutrustning minskade. Verksamheten för industriella monteringsverktyg och monteringslösningar såg en något lägre efterfrågan på utrustning från fordonsindustrin. För energiutrustning, såsom generatorer och pumpar, ökade ordervolymerna kraftigt. Efterfrågan för våra produkter var hög och serviceverksamheten fortsatte att växa inom samtliga affärsområden", säger Mats Rahmström. Orderingången under det andra kvartalet ökade till 26 565 MSEK (25 120), en organisk ökning om 2%. Intäkterna uppgick till 25 580 MSEK (24 461), en organisk ökning om 1%. Justerat för jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet 2% till 5 622 MSEK (5485), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 22.0% (22.4). Avkastning på sysselsatt kapital ökade ytterligare till 33% (31). Under kvartalet har Atlas Copco förvärvat nio bolag. Hittills under 2019 har totalt 16 förvärv slutförts. "Att förvärva rätt bolag likväl som att investera i forskning och utveckling har spelat en viktig roll för att göra Atlas Copco till det bolag det är idag", säger Mats Rahmström. "Vi vet att mångfald gör oss starkare, och när vi tar in nya bolag vill vi att de behåller vad som gör dem unika och vad som från början gjorde dem framgångsrika. Jag är glad över att kunna välkomna dessa nya medlemmar till koncernen och ser fram emot hur vi kan använda deras idéer, deras nya teknologier och servicemöjligheter tillsammans med Atlas Copcos existerande styrkor. Den kombinationen kommer att skapa verkligt kundvärde". När det gäller utsikterna på kort sikt förväntas efterfrågan för Atlas Copcos produkter och service vara något lägre än nivån i andra kvartalet.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.