Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet 2018

19 okt 2018

Solid lönsamhet, svagare efterfrågan i vissa kundsegment

Siffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges.

Mats Ramhström

Mats Rahmström

  • Orderingången ökade 6% till MSEK 23 440 (22 062), en organisk minskning om 1%
  • Intäkterna ökade med 13% till MSEK 23 675 (21 033), en organisk ökning om 6%
  • Rörelseresultat ökade till MSEK 5 263 (5 002), inkluderat jämförelsestörande poster om MSEK -59 (+336)
  • Justerat rörelsemarginal var 22.5% (22.2)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 168 (4 780)
  • Periodens resultat var MSEK 3 899 (3 555)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 3.21 (2.92)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 3 373, ungefär i linje med föregående år för fortsatt verksamhet

Marknadsutsikter på kort sikt

Kundefterfrågan förväntas vara något lägre, huvudsakligen på grund av halvledar- och fordonsindustrin. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 20 juli 2018): Efterfrågan från de flesta kundsegmenten förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. Efterfrågan på utrustning från halvledarindustrin förväntas vara något lägre på kort sikt.

För mer information kontakta:

  • Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer 08 743 9597 eller 076 899 9597 [email protected]
  • Sara Liljedal, Presschef 08 743 8060 eller 072 144 1038 [email protected] Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 12.00.

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.