Rapporteringsdatum för Atlas Copco

27 sep 2018

Stockholm den 27 september 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera finansiell information följande dagar:

2019
25 april

Årsstämma

25 april
Rapport för första kvartalet 2019
Tyst period börjar 26 mars 2019

15 juli
Rapport för andra kvartalet 2019
Tyst period börjar 17 juni 2019

21 oktober
Rapport för tredje kvartalet 2019
Tyst period börjar 23 september 2019

2020
28 januari

Bokslutskommuniké 2019
Rapport för fjärde kvartalet 2019
Tyst period börjar 30 december 2019

För mer information kontakta:

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.