Rapporteringsdatum för Atlas Copco

27 sep 2018

Stockholm den 27 september 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera finansiell information följande dagar:

2019 25 april Årsstämma 25 april Rapport för första kvartalet 2019 Tyst period börjar 26 mars 2019 15 juli Rapport för andra kvartalet 2019 Tyst period börjar 17 juni 2019 21 oktober Rapport för tredje kvartalet 2019 Tyst period börjar 23 september 2019 2020 28 januari Bokslutskommuniké 2019 Rapport för fjärde kvartalet 2019 Tyst period börjar 30 december 2019

För mer information kontakta:

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.