Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 15 november 2018

26 sep 2018

Stockholm den 26 september 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, bjuder in investerare, analytiker, ekonomijournalister och andra huvudintressenter till den årliga kapitalmarknadsdagen som hålls den 15 november 2018 i Stockholm.  

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering kring Atlas Copco-gruppens strategi, utveckling samt globala verksamhet. Denna gång hålls kapitalmarknadsdagen på Artipelag samt på Atlas Copcos huvudkontor i Sickla/Stockholm. Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström, Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer, affärsområdeschefer samt övriga medlemmar ur koncernledningen. Dagen kommer också att innehålla konkreta exempel på innovationer och hur bolaget arbetar med att skapa värde för kunder. Dagen kommer att ge deltagarna en djupare förståelse för koncernens övergripande aktiviteter. De fyra affärsområdena kommer också att presentera sin verksamhet närmare. Vänligen registrera ditt deltagande senast den 31 oktober på www.atlascopcogroup.com/CMD2018 där det också finns program och ytterligare information. Vänligen observera att antalet deltagare är begränsat.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.