Atlas Copco förvärvar Brooks Automations kryotekniska verksamhet

27 aug 2018

Stockholm, den 27 augusti 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har tecknat avtal om att förvärva Brooks Automation Inc:s kryotekniska verksamhet. Köpeskillingen uppgår till 6239 MSEK.

CTI_OBISCryoPump

CTI OBISCryoPump

Brooks Automation, Inc., (NASDAQ BRKS), grundades 1978 och är noterat på Nasdaq-börsen. Atlas Copco har tecknat avtal om att förvärva företagets kryotekniska verksamhet. Förvärvet inkluderar kryopumpverksamheten i Chelmsford i USA och Monterrey i Mexico, ett världsomspännande nätverk av försäljnings- och servicecentrum samt 50% av Ulvac Cryogenics, Inc., (UCI). Den kryotekniska verksamheten har huvudkontor i Chelmsford i Massachussetts och omkring 400 anställda. Intäkterna uppgick de senaste 12 månaderna till ca 1777 MSEK. Intäkterna för UCI ingår inte i den summan. UCI är ett samriskföretag (joint venture) med Ulvac, Inc., ett bolag listat på Tokyobörsen (6728.T). UCI hade det senaste räkenskapsåret, med slut i juni 2017, intäkter på omkring 911 MSEK. "Förvärvet av Brooks kryotekniska verksamhet ger oss tillgång till nya teknologier och produkter som kompletterar vårt nuvarande erbjudande inom vakuumkammarlösningar", säger Geert Follens, chef för affärsområdet vakuumteknik. "Vi kommer att använda styrkan i Atlas Copcos globala närvaro inom vakuum för att utöka användningsområdena för produkterna och teknologierna även till verkstadsindustrin, samt de framväxande marknaderna inom medicin och energi". Brooks Automation är med varumärkena CTI Cryogenics och Polycold marknadsledande inom avancerade kryopumpar och därmed förenliga produkter för halvledarindustrin. Genom förvärvet utökas Edwards, ett bolag inom Atlas Copco-koncernens, erbjudande inom vakuumkammarlösningar för kunder i halvledar- och verkstadsindustrin väsentligt. Förvärvet kompletterar Atlas Copcos existerande teknologier med en ny produktlinje bestående av högvakuumpumpar för att optimera borttagandet av vattenånga och väte, vilket är kritiskt för vissa industriella processer och processer för att tillverka halvledare. Förvärvet finansieras helt med likvida medel från Atlas Copcos egna tillgångar, och är föremål för godkännande från myndigheter. Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2019. Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av Atlas Copcos divisioner för halvledare, och service för halvledare, inom affärsområdet Vakuumteknik. För mer information om Brooks Automation, se: http://www.brooks.com/products/cryopumps-cryochillers

För mer information kontakta:

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.