Atlas Copco förvärvar tysk verksamhet inom monteringslösningar för den globala fordonsindustrin

6 mar 2018

Stockholm den 6 mars, 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har tecknat avtal om att förvärva tillgångarna i Klingel Joining Technologies. Det tyska bolaget är specialiserat på flytborrning (flow drilling), en metod för att sammanfoga material inom bilindustrin.

Kundentage Hybrid Joining | KW 16/2016

Picture Klingel

Klingel Joining Technologies har sitt säte nära München i Tyskland och är ett av moderbolaget Klingel GmbH:s tre verksamhetsområden. Bolaget hade intäkter på cirka MSEK 82 under 2017, och har 23 anställda som kommer att gå över till Atlas Copco. Flytborrning är en mekanisk sammanfogningsmetod för aluminium eller kombinationer av olika material. "Användningen av nya material har uppmuntrat utvecklingen och användningen av ett antal nya, innovativa, monteringslösningar", säger Henrik Elmin, verksamhetschef för affärsområdet Industriteknik. "Detta förvärv breddar vårt kunderbjudande inom monteringslösningar och ger oss även tillgång till automatiserad skruvmatningsutrustning samt automatiseringsexpertis anpassad för bilindustrin." Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. Verksamheten kommer att bli del av divisionen Industrial Assembly Solutions inom affärsområdet Industriteknik. Förvärvet är föremål för godkännande av konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under andra kvartalet 2018.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 116 miljarder kronor och cirka 47 000 anställda.