Mats Rahmström kommenterar Atlas Copcos tredje kvartal 2017

18 okt 2017

Stockholm den 18 oktober 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag stark ordertillväxt och rekordhögt resultat. På kort sikt förväntas den sammantagna efterfrågan för Gruppen att kvarstå på nuvarande höga nivå. 

Orderingången i tredje kvartalet ökade till MSEK 30 552 (26 038), motsvarande en organisk tillväxt på 17%. Intäkterna var MSEK 28 499 (25 843), och den justerade rörelsemarginalen var 21.7% (20.3). Rörelseresultatet på MSEK 6 268 (5 074) var Atlas Copcos högsta någonsin. Samtliga fem affärsområden rapporterade ökad orderingång. Starkast ordertillväxt var inom vakuumutrustning, drivet av robust efterfrågan från halvledarmarknaden, vetenskapliga sektorn och allmän industri. Orderingången för gruvutrustning växte också markant, i huvudsak tack vare expansion av befintliga gruvor. “Våra innovativa produkter och service som ökar produktiviteten för kunder mottogs väl och bidrog till att vi hade ett starkt kvartal”, säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. “Våra passionerade medarbetare fokuserar på att göra kunderna framgångsrika.” Innovativa produkter som lanserades nyligen inkluderar en energieffektiv adsorptionstork, en turbopump för beläggningsapplikationer som används vid tillverkning av produkter som mobiltelefondisplayer, programvara som stöder felsäkring inom monteringsapplikationer, en ny generation Mobile Miner för snabbare mekanisk gruvdrift i hårt berg, och en utökad serie portabla generatorer för ökad användarflexibilitet. Under kvartalet offentliggjorde Gruppen ledningsgruppen och delar av styrelsen för Epiroc AB. Epiroc, ett helägt dotterbolag till Atlas Copco med fokus på kunder inom sektorerna gruv, infrastruktur och råvaror, planeras att noteras på börsen under 2018. “Uppdelningen av Gruppen framskrider enligt plan”, säger Mats Rahmström. “Förutsatt att aktieägarna godkänner förslaget på årsstämman nästa år så kommer det att finnas två innovativa bolag med starka teams som kan fokusera ännu mer på att skapa värde för kunder.” Avyttringen av divisionen Road Construction Equipment till Fayat Group slutfördes den 4 oktober 2017. Atlas Copco-gruppen kommer att hålla den årliga kapitalmarknadsdagen den 14 november 2017 i Stockholm.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.