Atlas Copco slutför förvärv av svensk verksamhet som tillhandahåller system för högteknologiska gruvor

4 jul 2017

Stockholm den 4 juli 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av en del av Mobilaris MCE AB, ett Sverigebaserat företag som tillhandahåller avancerad mjukvara som optimerar gruvverksamhet underjord.

Mobilaris mjukvara underjord

Mobilaris mjukvara underjord

Atlas Copco har förvärvat 34% av Mobilaris MCE, baserat i Luleå, en verksamhet som var del av Mobilaris AB. Mobilaris MCE:s mjukvarulösningar erbjuder en helhetsbild av gruvverksamheten, positionering i realtid och statusinformation om fordon, utrustning och personal presenterad i ett sofistikerat 3D-användargränssnitt. Mjukvaran används för gruvdrift underjord, tunnelbygge och annan anläggning. Verksamheten har ungefär 20 anställda och hade intäkter under 2016 på cirka MSEK 30. Atlas Copco meddelade den 8 juni 2017 att det hade slutit avtal om förvärvet. Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. Mobilaris MCE kommer att verka som ett separat bolag delvis ägt av Atlas Copco.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.