Atlas Copco utnämner Helena Hedblom till chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik

1 dec 2016

Stockholm den 1 december 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har utnämnt Helena Hedblom till chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik från den 1 januari 2017. Hon är för närvarande chef för divisionen Rock Drilling Tools inom samma affärsområde. Helena Hedblom kommer att ingå i Atlas Copcos ledningsgrupp.

Helena Hedblom, helena.hedblom@se.atlascopco.com, Helena Hedblom VD Atlas Copco Secoroc AB
President, Atlas Copco Secoroc AB, Sweden, Europe, Mining And Rock Excavation Technique, Group event 2014

Helena Hedblom

“Helena är en framgångsrik ledare med en gedigen kunskap om gruvindustrin”, säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. “Jag är övertygad om att hon kommer att fortsätta utveckla affärsområdet och skapa en ännu starkare global position.” Helena Hedblom började sin Atlas Copco-karriär år 2000 som chef för materialutveckling inom forskning och utveckling på divisionen Rock Drilling Tools i Fagersta. Hon har därefter haft olika positioner inklusive att effektivisera produktutvecklings-processen och som chef för utvecklingsavdelningen inom divisionen. Innan hon blev chef för Rock Drilling Tools-divisionen 2013 var hon chef för produktbolaget Atlas Copco Secoroc. Helena Hedblom, född 1973, är svensk medborgare. Hon har en civilingenjörsexamen i materialteknologi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Helena Hedblom kommer att vara baserad i Örebro. Hon ersätter Johan Halling som går i pension.

För mer information vänligen kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 08.30. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.