Atlas Copco slutför förvärv av verksamhet med självstansande nitning i Kina

24 nov 2016

Stockholm den 24 november 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av självstansande nitningsverksamheten tillhörande Phillip-Tech (Beijing) Co., Ltd. 

Henrobs självstansande nitningslösning

Phillip-Tech är baserat i Peking och har en försäljnings- och teknikanläggning i Shanghai. Företaget har 45 anställda. Phillip-Tech säljer produkter och lösningar för självstansande nitning utformade och producerade av Atlas Copco-ägda Henrob, en marknadsledare för denna innovativa monteringsteknologi som Gruppen förvärvade 2014. Phillip-Techs kunder inkluderar flera stora fordonstillverkare.

Atlas Copco meddelade den 26 augusti 2016 att det hade kommit överens om att förvärva verksamheten. 

Självstansande nitning är en mekanisk monteringsmetod för att fästa samman lager av material där svetsning är svårt, t.ex. med aluminium. Biltillverkares användning av denna teknologi ökar då de använder nya material för att göra fordonen lättare och mer energieffektiva. 

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Den förvärvade verksamheten blir del av divisionen Industrial Assembly Solutions inom affärsområdet Industriteknik. 

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8000 
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike, Japan och Ungern.