Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco sätter icke-finansiella mål för hållbar lönsam tillväxt

15 nov 2016

Stockholm den 15 november 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har reviderat nyckeltalen och målen för sina icke-finansiella prioriteringar för hållbar lönsam tillväxt.  

Förra året identifierade Atlas Copco fem prioriteringar för att stödja en hållbar lönsam tillväxt: Etiskt beteende, Hälsa och säkerhet, Kompetenta medarbetare, Resurseffektivitet och Innovation. 

De nyligen fastställda målen för de fyra första prioriteringarna är gemensamma för alla Atlas Copco-gruppens bolag, och inkluderar aspekter som noll dödsolyckor, att 100% av cheferna förbinder sig att följa Atlas Copcos Affärskod, samt fortsatt minskning av energiförbrukning i verksamheten i förhållande till försäljningskostnaderna.

Nyckeltalen och målen för prioriteringen Innovation bestäms individuellt av varje division för att vara relevant för deras specifika verksamhet. Nyckeltalen och målen kommer att säkra högre produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi för kunderna. 

“Vi uppnår hållbar lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla de mest energisnåla och effektiva produkterna för våra kunder,” säger Ronnie Leten, Atlas Copcos VD och koncernchef. 

Konsoliderade prestationssiffror kommer att publiceras i Årsredovisningen 2016.  För en tabell med alla gemensamma nyckeltal och mål, på engelska, se http://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/our-sustainability-approach.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.