Atlas Copco håller kapitalmarknadsdag 2016

15 nov 2016

Stockholm den 15 november 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, håller idag sin årliga kapitalmarknadsdag i Antwerpen, Belgien. I programmet ingår en uppdatering av Gruppens strategi och marknadssituation samt presentationer med särskilt fokus på två av Atlas Copcos affärsområden: Kompressorteknik och det nya (från den 1 januari 2017) Vakuumteknik.

Leybold vakuum

Ronnie Leten, VD och koncernchef, bekräftar Atlas Copcos senaste marknadsutsikter att den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas kvarstå på nuvarande nivå på kort sikt.

Det har varit ett spännande år där vi till exempel har växt betydligt inom vakuumlösningar, vilket ledde oss till att skapa ett separat femte affärsområde,” säger Ronnie Leten. “Vi fokuserar på att växa i de rätta segmenten och samtidigt hålla ett vakande öga på effektiviteten. Innovation inom produkter och service som ökar kundernas produktivitet är en ständig ledstjärna för oss.”

Kapitalmarknadsdagen börjar med presentationer av Ronnie Leten; Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör; samt två av affärsområdescheferna: Nico Delvaux, Kompressorteknik, och Geert Follens, Vakuumteknik. Vakuumteknik kommer att vara i drift med start den 1 januari 2017. I dag ingår vakuumverksamheten i Kompressorteknik, Atlas Copcos största affärsområde.

I programmet ingår en visning av Gruppens tillverknings- och forskningsanläggningar i Antwerpen, navet för Atlas Copcos världsledande kompressorverksamhet.

Inbjudna till Belgien var representanter för kapitalmarknaden, inklusive de med hållbarhetsfokus, samt ekonomijournalister.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2016 kl. 07.30. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.