Atlas Copco rapport för tredje kvartalet 2016

20 okt 2016

Organisk ordertillväxt, solid vinst och starkt kassaflöde 

  • Ordertillväxt för samtliga affärsområden 
  • Orderingången ökade med 11% till MSEK 26 696 (24 149), en organisk ökning med 7% 
  • Intäkterna ökade med 3% till MSEK 26 528 (25 723), oförändrat organiskt 
  • Justerat rörelseresultat var MSEK 5 189 (5 239), vilket motsvarar en marginal på 19.6% (20.4) 
  • Rapporterat rörelseresultat var MSEK 5 023 (5 313), inklusive förändring i avsättning för långsiktiga incitamentsprogram MSEK -166 (+74) 
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 716 (5 042)
  • Periodens resultat var MSEK 3 391 (3 806)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 2.78 (3.12) 
  • Starkt operativt kassaflöde på MSEK 4 958 (4 621) 
  • Vakuumteknik – Nytt affärsområde 2017

Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 15 juli 2016):
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå. 

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 12.00. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.