Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik, går i pension

3 okt 2016

Stockholm den 3 oktober 2016: Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik, har beslutat gå i pension. Hans sista dag i befattningen blir den 31 december 2016.  

Johan Halling

Johan Halling, född 1952, har varit anställd på Atlas Copco sedan 1994. Sedan 2013 har han varit en framgångsrik ledare för Gruv- och bergbrytningsteknik. “Johan är en engagerad ledare som framgångsrikt har lett gruv- och bergbrytningsverksamheten genom några mycket utmanande år”, säger Ronnie Leten, Atlas Copcos VD och koncernchef. “Vi har idag ett lönsamt affärsområde med en stabil grund för framtiden. Vi tackar Johan för detta och för hans år i Atlas Copco.” Johan Halling kommer fortsätta att vara anställd inom Atlas Copco-gruppen t.o.m. den 30 juni 2017 för att säkra en smidig övergång till sin efterträdare. Han kommer också att arbeta med pågående projekt för affärsområdet och för Gruppen. Rekryteringen av hans ersättare inleds omgående.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2016 kl. 9.00.  Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.