Atlas Copco slutför förvärv av sydkoreanskt företag inom reningssystem

5 aug 2016

Stockholm den 5 augusti 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av CSK Inc., en ledande leverantör av reningslösningar på marknaderna för halvledare, bildskärmar, solpaneler och LED-produkter i Sydkorea.

Reningssystem

CSK är baserat i Gyeonggi-do, Sydkorea, och har även försäljningskontor och serviceställen i Kina, Taiwan och USA. Företaget tillhandahåller tillverkare med reningslösningar för behandling av farliga gaser som förekommer i tillverkningsprocesserna för halvledare, bildskärmar, solpaneler och LED-produkter, såväl som system för gas- och vätskeleverans för avancerad halvledartillverkning. Atlas Copco meddelade den 1 juni 2016 att det hade kommit överens om att förvärva CSK. CSK har cirka 400 anställda och hade intäkter under 2015 på cirka MSEK 870 (MKRW 124 500). Säljaren är Hanyang ENG Co., Ltd., som är listat på den koreanska börsen KOSDAQ. Köpeskillingen är cirka MSEK 920 (MKRW 120 000) före potentiell justering.

För ytterligare information kontakta:

  • Nico Delvaux, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 3 401 9551
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

  • Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer,  vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Sydkorea, Tyskland, Italien och Storbritannien.