Atlas Copco slutför förvärv av tysk kompressorspecialist

2 aug 2016

Stockholm den 2 augusti 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av Schneider Druckluft GmbH, en tysk utvecklare och tillverkare av professionella lösningar för komprimerad luft med ett stort nätverk av återförsäljare och specialistbutiker. 

Schneider Druckluft är baserat i Reutlingen nära Stuttgart, Tyskland, och har cirka 110 anställda. Det har också kontor i Tjeckien och Slovakien. Företaget är ett känt varumärke inom kolvkompressorer, och har ett brett sortiment av relaterade produkter och tjänster. Det hade intäkter under 2015 på cirka MSEK 250. Atlas Copco meddelade den 15 juni 2016 att det hade kommit överens om att förvärva Schneider Druckluft.  Den förvärvade verksamheten blir del av divisionen Professional Air inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.  

För ytterligare information kontakta:

  • Nico Delvaux, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 3 401 9551
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

  • Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer,  vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Sydkorea, Tyskland, Italien och Storbritannien.