Atlas Copco förvärvar norsk verksamhet för kompressoruthyrning offshore

4 jul 2016

Stockholm den 4 juli 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har förvärvat rörelsetillgångarna i Roxel Rental AS, en leverantör av temporära luftlösningar för den norska offshoreindustrin. 

Roxel Rental

Roxel Rental är baserat i Stavanger, Norge, och är del av Roxel Group. Företaget hade intäkter under 2015 på cirka MSEK 12. Två av företagets anställda börjar på Atlas Copco. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Roxel Rental hyr ut diesel- och eldrivna kompressorer främst till olje- och gasbolag för prospektering, produktion, transport och lagring. “Förvärvet kommer att stärka vår position på den norska offshoremarknaden,” säger Andrew Walker, chef för Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. “Det ger oss möjlighet att stödja våra kunder i Nordsjön genom att erbjuda våra specialiserade uthyrningstjänster från Norge.” Verksamheten blir del av divisionen Specialty Rental i Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik.

För ytterligare information kontakta:

  • Andrew Walker, Affärsområdeschef Bygg- och anläggningseknik +32 3 401 93 29
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik erbjuder entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning. Affärsområdet erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Bygg- och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom infrastrukturprojekt, anläggningsarbeten, olja och gas, energi, borrning och vägbyggen. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, Sverige, USA, Kina, Indien och Brasilien.