Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco förvärvar svensk leverantör av appliceringsutrustning för limning och tätning

7 jun 2016

Stockholm den 7 juni 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har kommit överens om att förvärva Bondtech, en svensk leverantör av appliceringsutrustning som används av fordonstillverkare.  

Bondtech utrustning

Bondtech är en division inom Teamster AB, baserat i Göteborg, som producerar och säljer utrustning för fordonstillverkare för effektiv lim- och tätningsapplicering.  Bondtech har 12 anställda och hade intäkter under 2015 på MSEK 32.

Limlösningar är en framtida fogningsteknologi som allt oftare används av fordonsindustrin,” säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. “Bondtechs team har stor expertis och en stark närvaro på den nordiska marknaden.” 

Lim används allt oftare av fordonstillverkare som vill foga samman  blandade material istället för stål för att göra fordonen bränsleeffektivare. Traditionell svetsning kan vara svår med de lättare materialen, vilket öppnar upp för alternativa fogningsteknologier. Bondtechs teknologi liknar den som används av Atlas Copco SCA, en marknadsledare inom detta område.

Förvärvet förväntas bli klart under andra kvartalet.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av divisionen Industrial Assembly Solutions i Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. 

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8000
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike, Japan och Ungern.