Atlas Copco förvärvar sydkoreanskt företag inom reningssystem

1 jun 2016

Stockholm den 1 juni 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har kommit överens om att förvärva CSK Inc., en ledande leverantör av reningslösningar på marknaderna för halvledare, bildskärmar, solpaneler och LED-produkter i Sydkorea.

Reningssystem

CSK är baserat i Gyeonggi-do, Sydkorea, och har även försäljningskontor och serviceställen i Kina, Taiwan och USA. Företaget tillhandahåller tillverkare med reningslösningar för behandling av farliga gaser som förekommer i tillverkningsprocesserna för halvledare, bildskärmar, solpaneler och LED-produkter, såväl som system för gas- och vätskeleverans för avancerad halvledartillverkning. CSK har cirka 400 anställda och hade intäkter under 2015 på cirka MSEK 870 (MKRW 124 500). Säljaren är Hanyang ENG Co., Ltd., som är listat på den koreanska börsen KOSDAQ. Köpeskillingen är cirka MSEK 840 (MKRW 120 000). “Detta förvärv kommer att göra det möjligt för oss att erbjuda kunder ett bredare sortiment av förstklassiga lösningar tack vare det högkvalificerade teamet på CSK,” säger Nico Delvaux, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Förvärvet är föremål för godkännande från konkurrensmyndigheter, och förväntas bli klart under det tredje kvartalet. Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av divisionen Vacuum Solutions i Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik.

För ytterligare information kontakta:

  • Nico Delvaux, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 3 401 9551
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer,  vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Sydkorea, Tyskland, Italien och Storbritannien.