Atlas Copco förvärvar brittisk expert på processkontroll

5 okt 2015

Stockholm den 5 oktober 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har förvärvat tillgångarna i NJS Technologies Ltd., ett högteknologiskt företag som utvecklar styrsystem för montering.

NJS Technologies, vanligen kallad Pivotware, har sitt säte i Burton, nära Birmingham, Storbritannien. Det hade intäkter under 2014 på cirka MSEK 9 (MGBP 0.7). Det privatägda företaget tillhandahåller produkter för kvalitetssäkring till fordons- och andra industrier. Atlas Copco tar över sju anställda. “Detta förvärv passar oss bra strategiskt då det kommer att utöka vårt produkt- och serviceerbjudande till industrikunder globalt”, säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. “Vi ser fram emot att hjälpa våra kunder att ytterligare öka sin produktivitet genom ökad kvalitet.” Den förvärvade verksamheten blir del av divisionen Chicago Pneumatic Tools inom affärsområdet Industriteknik.  För mer information om NJS Technologies, vänligen se www.pivotware.com.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8000
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike och Japan.