Atlas Copco förvärvar Oerlikon Leybold Vacuum

20 nov 2015

Stockholm den 20 november 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har tecknat avtal om att förvärva vakuumverksamheten tillhörande OC Oerlikon Corporation AG för en köpeskilling av MSEK 4 520 (MEUR 486).

Oerlikon, grundat 1850, har sitt säte i Schweiz och är listat på den schweiziska börsen SIX. Atlas Copco har kommit överens om att förvärva företagets vakuumsegment, Oerlikon Leybold Vacuum. Vakuumverksamheten har sitt huvudkontor i Köln, Tyskland, och ungefär 1 600 anställda. Det hade intäkter under 2014 på MSEK 3 335 (MCHF 390).

Leybold kommer stärka vår teknologiplattform med förstklassiga vakuumlösningar”, säger Nico Delvaux, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. “Vi välkomnar enmycket kunnig arbetsstyrka med en lång historia.

Oerlikon Leybold Vacuums vakuumlösningar används för att skapa rena, partikelfria miljöer för applikationer inom fordonsindustrin, metallurgi, beläggning av mikrochips och tillverkning av analytiska instrument.

Förvärvet av Oerlikon Leybold Vacuum följer Atlas Copcos förvärv 2014 av Edwards Group Ltd., vilket var Gruppens första stora kliv in i verksamheten för vakuumlösningar.

Förvärvet finansieras helt med likvida medel från Atlas Copcos egna tillgångar, och är föremål för godkännande från konkurrensmyndigheter. Förvärvet förväntas bli klart under första halvåret 2016. Den förvärvade verksamheten kommer bli del av Atlas Copcos division Vacuum Solutions inom affärsområdet Kompressorteknik. För mer information om Oerlikon Leybold Vacuum, se www.oerlikon.com/leyboldvacuum/en/.

För ytterligare information kontakta:

  • Nico Delvaux, Affärsområdeschef, Kompressorteknik
    +32 3 401 9551
  • Ola Kinnander, Presschef
    08 743 8060 eller 070 347 2455
    [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer,  vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Sydkorea, Tyskland, Italien och Storbritannien.