Atlas Copco förvärvar reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

21 dec 2015

Stockholm den 21 december 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har kommit överens om att förvärva tillgångarna i Capitol Research Equipment Inc., en leverantör av reservdelar och service för vakuumpumpar i USA.

Capitol Research Equipment, mer känt som Capitol Vacuum Parts, är baserat i Chantilly, Virginia, USA. Företaget, som har 15 anställda, säljer reservdelar globalt för vakuumpumpar och tillhörande utrustning, och erbjuder reparation och service i USA. Det hade intäkter under 2014 på cirka MSEK 22 (MUSD 3.1).

“Det här förvärvet kommer att stärka vår närvaro på den globala vakuummarknaden genom att tillhandahålla fler kunder med högklassiga reservdelar och service,” säger Nico Delvaux, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik.

Förvärvet förväntas slutföras i januari 2016. Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av Edwards Vacuum, LLC inom divisionen Vacuum Solutions i Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information kontakta:

  • Nico Delvaux, Affärsområdeschef, Kompressorteknik 
    +32 3 401 9551
  • Ola Kinnander, Presschef 
    08 743 8060 eller 070 347 2455 
    [email protected]

Atlas Copco  är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik  erbjuder industrikompressorer,  vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Sydkorea, Tyskland, Italien och Storbritannien.