Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet 2015

20 okt 2015

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)
Blandad efterfrågeutveckling och rekordresultat

• Tillväxt inom serviceverksamheten


• Stabil efterfrågan från industrin, men svag efterfrågan från gruv samt olja- och gasrelaterade segment


• Orderingången ökade med 3% till MSEK 24 149 (23 395), en organisk minskning på 5% 


• Intäkterna ökade med 9% till MSEK 25 723 (23 590), oförändrat organiskt


• Rekordhögt rörelseresultat på MSEK 5 313 (4 145), inklusive jämförelsestörande poster 


• Justerat rörelseresultat var MSEK 5 239 (4 604), vilket motsvarar en marginal på 20.4% (19.5)


• Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 042 (3 879) 


• Periodens resultat var MSEK 3 806 (2 878) 


• Resultat per aktie före utspädning var SEK 3.12 (2.37) 


• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 4 621 (4 075)

Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 16 juli 2015):

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något. 

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.