Atlas Copco förvärvar serviceverksamhet för vakuumpumpar i USA

4 dec 2015

Stockholm den 4 december 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har förvärvat Innovative Vacuum Solutions Inc., en amerikansk serviceleverantör för vakuumpumpar.

Innovative Vacuum Solutions är baserat i Tampa, Florida, och har 19 anställda. Företaget, som var privatägt, specialiserar sig på reparation och underhåll av vakuumpumpar och relaterad utrustning för allmän och högteknologisk industri, huvudsakligen på den amerikanska östkusten. Innovative Vacuum Solutions hade intäkter under 2014 på cirka MSEK 32 (MUSD 4.2). “Det här förvärvet passar bra in i vår strategi att stärka närvaron på den amerikanska vakuummarknaden genom att erbjuda högkvalitativ service till våra kunder”, säger Nico Delvaux, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Det förvärvade bolaget blir del av Edwards Vacuum, LLC, inom divisionen Vacuum Solutions i Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information kontakta:

  • Nico Delvaux, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 3 401 9551
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer,  vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Sydkorea, Tyskland, Italien och Storbritannien.