Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 2015

17 nov 2015

Stockholm den 17 november 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, håller idag sin årliga kapitalmarknadsdag, i Stockholm.
I programmet ingår en uppdatering av Gruppens strategi och av marknadsläget, samt presentationer med särskilt fokus på service och affärsområdet Industriteknik. 

Ronnie Leten, VD och koncernchef, bekräftar Atlas Copcos senaste marknadsutsikter att den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas kvarstå på nuvarande nivå på kort sikt.

Marknaden har varit blandad i år, med bra efterfrågan för våra verktyg och monteringssystem från tillverkningsindustrier som till exempel fordons- och flygplansindustrierna, medan gruv- och anläggningssegmenten har haft det svårt”, säger Ronnie Leten. “Vi fokuserar på effektivitet men också på innovation för våra produkter och service för att fortsätta förbättra kunders produktivitet.

Kapitalmarknadsdagen börjar med presentationer av Ronnie Leten; Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör; samt affärsområdescheferna: Nico Delvaux, Kompressorteknik; Mats Rahmström, Industriteknik; Johan Halling, Gruv- och bergbrytningsteknik; och Andrew Walker, Bygg- och anläggningsteknik.

Stort fokus kommer att hållas på service och Industriteknik. Dagen inkluderar en utställning av det affärsområdets verktyg och monteringsteknologier, såsom limlösningar och självstansande nitning som allt mer används av fordonstillverkare för att montera lätta material.

Atlas Copco presenterar också de nyligen satta fokuserade prioriteringar som kompletterar strategin för hållbar lönsam tillväxt.  Prioriteringarna är Innovation, Affärsetik, Säkerhet och Hälsa, Resurseffektivitet, och Kompetenta medarbetare, och syftar till att säkerställa att strategin faktiskt är hållbar. Atlas Copcos finansiella mål är intakta.  Läs mer om prioriteringarna på http://www.atlascopco.com/us/sustainability/.

För mer information kontakt

  • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
    08 743 8295 eller 072 729 8295
    [email protected]


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.