Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2016

20 okt 2015

Stockholm den 20 oktober 2015: Följande representanter för aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Hans Stråberg, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2016.

Representanter:
Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)
Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
Ramsay Brufer, Alecta
Hans Ek, SEB fonder

Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas den 26 april 2016 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens sekreterare på e-post, [email protected] eller per post till Håkan Osvald, Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm.

För mer information vänligen kontakta:

  • Ola Kinnander, Presschef
    08 743 8060 eller 070 347 2455

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.