Atlas Copco förvärvar kanadensisk kompressordistributör

9 sep 2015

Stockholm den 9 september 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har förvärvat Air Repair Sales and Services Limited, som distribuerar, servar och hyr ut kompressorer och tillbehör. 

Air Repair Sales and Services är baserat i Moncton, New Brunswick, Kanada, och har 12 anställda. Företaget, som var privatägt, är en auktoriserad Atlas Copco distributör som säljer och utför service på industrikompressorer och luftbehandlingssystem. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. “Förvärvet passar oss bra då det förstärker vår närvaro på marknaden i östra Kanada”, säger Nico Delvaux, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. “Det ger oss möjlighet att expandera vår regionala täckning genom en erfaren och välutbildad personal som har en lojal kundkrets Det förvärvade bolaget blir en del av Atlas Copco Compressors Canada och Servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

För ytterligare information kontakta:

  • Nico Delvaux, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 3 401 9551
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Sydkorea, Tyskland, Italien och Storbritannien.