Atlas Copco slutför förvärv av tysk kalibreringsspecialist

3 mar 2015

Stockholm den 3 mars 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av Kalibriercentrum Bayern, som specialiserar sig på kalibreringsservice.

Kalibriercentrum Bayern, som har sitt säte nära München och ytterligare ett laboratorium i Kiel, Tyskland, har 27 anställda och årliga intäkter på cirka MSEK 28 (MEUR 3). Företaget tillhandahåller kalibrering och relaterade tjänster till kunder inom t.ex. fordons- och flygindustrin. Det förvärvade bolaget blir del av Service-divisionen inom Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Atlas Copco meddelade den 25 februari 2015 att det hade slutit avtal om att förvärva Kalibriercentrum Bayern.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8000
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike och Japan.