Atlas Copco slutför förvärv av bultningsspecialist i USA

5 jan 2015

Stockholm den 5 januari 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av Titan Technologies International Inc., en leverantör av kraftiga bultverktyg till olje, gas- och andra industrier.

Titan Technologies, med säte i Clifton, New Jersey, USA, säljer hydrauliska momentnycklar såväl som pumpar och tillbehör. Produkterna används för att för att försäkra att åtdragningarna håller under massivt tryck, till exempel på oljeriggar, vindkraftsparker, skeppsvarv och broar. Företaget, som var privatägt, hade intäkter 2014 på cirka MUSD 5 (MSEK 35) och 14 anställda. Förvärvet slutfördes 31 december 2014. Den förvärvade verksamheten blir del av divisionen Chicago Pneumatic Tools i affärsområdet Industriteknik. Atlas Copco meddelade 16 december 2014 att det hade slutit avtal om att förvärva Titan Technologies.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8505
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.