Atlas Copco erhåller kreditbetyg från Fitch Ratings

19 dec 2014

Stockholm den 19 december 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutit avtal med Fitch Ratings avseende kreditvärderingstjänster. Fitch Ratings kommer från och med idag att ange kreditbetyg för Atlas Copco och dess existerande samt framtida emissioner i de internationella kapitalmarknaderna.

I linje med bolagets policy har Atlas Copco och dess utestående kapitalmarknadslån idag kreditbetyg från två kreditvärderingsinstitut. Nuvarande överenskommelse med Standard & Poor's har förnyats, medan Moody’s Investors Service ersätts av Fitch Ratings. Standard & Poor’s och Moody’s Investors Service nuvarande långfristiga kreditbetyg för Atlas Copco är A med stabil utsikt respektive A2 med stabil utsikt. Fitch Ratings kommunicerade idag ett långfristigt kreditbetyg för Atlas Copco motsvarande A med stabil utsikt.

Fitch, S&P och Moody’s är alla väl accepterade alternativ för kreditinvesterarna,” säger Hans Ola Meyer, Atlas Copcos ekonomi- och finansdirektör. “I framtiden kommer vi regelbundet att konkurrensutsätta upphandlingen av kreditvärderingstjänster.”

För mer information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.