Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 2014

19 nov 2014

Stockholm den 19 november 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, håller idag sin årliga kapitalmarknadsdag i North Carolina, USA. I programmet ingår en uppdatering av Gruppens strategi och av marknadsläget, samt en presentation av bolagets innovationer.

Ronnie Leten, VD och koncernchef, bekräftar Atlas Copcos senaste marknadsutsikter att den sammantagna efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster väntas öka något på kort sikt.
Marknaden har varit blandad i år, med gynnsam efterfrågan från tillverkningsindustrin och med svagare utveckling i gruv- och anläggningssegmenten,” säger Ronnie Leten. “Vi fortsätter att anpassa organisationen där det behövs. Vi är fortsatt fokuserade på att erbjuda våra kunder innovativa produkter och service för att förbättra deras produktivitet och konkurrenskraft.”

Kapitalmarknadsdagen börjar med presentationer av Ronnie Leten; Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör; samt affärsområdescheferna: Nico Delvaux, Kompressorteknik; Mats Rahmström, Industriteknik; Johan Halling, Gruv- och bergbrytningsteknik; och Andrew Walker, Bygg- och anläggningsteknik.

Stort fokus kommer att hållas på innovation och Atlas Copcos verksamhet i USA. Dagen inkluderar även ett besök på bolagets fabrik i Rock Hill, South Carolina. Innovativa aspekter som kommer att diskuteras inkluderar:

  • Monteringsteknologier för lätta material i fordonsindustrin och andra branscher.
  • De enorma energibesparingarna som erhålls med kompressorer med reglerbart varvtal, ett område där Atlas Copco varit pionjär. Atlas Copco kommer också presentera banbrytande energieffektiva vakuumpumpar som ännu inte finns på marknaden.
  • Automatisering inom gruvindustrin, vilket ökar både produktiviteten och säkerheten.
  • Nya energieffektiva och produktiva produkter för bygg- och anläggningsindustrin, såsom dieseldrivna pumpar.

För mer information kontakta: 


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.