Atlas Copco i FN:s Global Compact aktieindex

27 okt 2014

Stockholm den 27 oktober 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, inkluderades återigen i Förenta Nationernas årliga Global Compact 100 aktieindex. Indexet inkluderar företag som visar en stark finansiell prestation i kombination med en hållbar verksamhet.

Vårt fortsatta fokus på hållbar produktivitet är lönsamt för samhället, våra aktieägare och såklart våra kunder, och vi är glada att FN:s Global Compact index uppmärksammar detta,” säger Mala Chakraborti, Atlas Copcos chef för ansvarsfullt företagande.

UN Global Compact är ett strategiskt policyinitiativ för företag som följer tio universellt accepterade principer inom mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Atlas Copco har varit medlem av UN Global Compact sedan 2008, och företagets Affärskod är byggt på de tio principerna.

Företagen i aktieindexet valdes enligt hur de följer dessa principer, samt deras lönsamhet. Aktieindexet har överträffat den allmänna globala aktiemarknaden, enligt UN Global Compact. Vänligen besök UN Global Compact 100 stock index för mer information.

Tidigare denna månad inkluderades Atlas Copco igen i aktieindexet FTS4Good, som listar världsledande företag som utmärker sig inom miljö-, sociala och andra ansvarsfulla frågor. Företaget inkluderades tidigare i år även i det prestigefyllda Dow Jones hållbarhetsindex, rankandes sjua globalt i Newsweek Green Rankings, och uppmärksammades av den årliga Global 100-listan, som presenterades vid World Economic Forum i Davos, som ett av världens mest hållbara företag.

För mer information kontakta:

  • Mala Chakraborti, Chef för ansvarsfullt företagande
    08 743 8000 [email protected] 
  • Ola Kinnander, Presschef
    08 743 8060 eller 070 347 2455

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.