Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos tredje kvartal

20 okt 2014

Stockholm den 20 oktober 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag en ökad orderingång för det tredje kvartalet och ett starkt kassaflöde. Den sammantagna efterfrågan för Gruppens utrustning och service förväntas öka något på kort sikt.

Jämfört med föregående år ökade orderingången i tredje kvartalet med 20% till MSEK 23 395, positivt påverkad av förvärv och förbättrad efterfrågan från tillverkningsindustrin. Den organiska ordertillväxten var 2%. Intäkterna var rekordhöga MSEK 23 590 (20 552). Det justerade rörelseresultatet var MSEK 4 604 (4 214), motsvarande en marginal på 19.5% (20.5). Rörelseresultatet var MSEK 4 145 inklusive icke kassapåverkande engångsposter, huvudsakligen relaterade till nedskrivning av tillgångar. Det operativa kassaflödet var starkt och uppgick till MSEK 3 915, positivt påverkad av minskat rörelsekapital.

Efterfrågan fråntillverkningsindustrin förbättrades, vilket resulterade i ett rekordkvartal för vårt affärsområde Industriteknik och ökade ordrar för små stationära kompressorer,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco. “Tack vare tidigare investeringar och fortsatt kundfokus genererade vår serviceverksamhet rekordhöga intäkter. Efterfrågan för gruvutrustning är fortsatt svag men stabil.”

I september förvärvade Atlas Copco Henrob, en specialist inom självstansande nitning, en mekanisk monteringsmetod för att fästa samman lager av material där svetsning är för svårt, t ex aluminium.

Förvärvet ger oss ytterligare monteringsteknologioch möjliggör expansion i ett snabbt växande marknadssegment, med innovativ spjutspetsteknologi.”
Under tredje kvartalet tillträdde Nico Delvaux som chef för affärsområdet Kompressorteknik och Andrew Walker som chef för affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik. Båda har många års erfarenhet inom Atlas Copco-Gruppen.

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.