Kommande finansiell information från Atlas Copco

26 sep 2014

Stockholm den 26 september 2014: Atlas Copco-gruppen, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, publicerar finansiell information följande datum under nästa år och 2016:

201529 januariBokslutskommuniké 2014
Rapport för fjärde kvartalet 2014
28 aprilÅrsstämma
Rapport för första kvartalet 2015
16 juliRapport för andra kvartalet 2015
20 oktoberRapport för tredje kvartalet 2015
201628 januariBokslutskommuniké 2015
Rapport för fjärde kvartalet 2015


För mer information kontakta: 

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.