Atlas Copco slutför förvärv av självstansande nitningsverksamhet

10 sep 2014

Stockholm den 10 september 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av alla verksamheter tillhörande Henrob som har säte i USA och Storbritannien. Förvärvet ger Atlas Copco möjlighet att expandera inom ett snabbväxande marknadssegment med spjutspetsteknologi.

Henrob är pionjär och marknadsledande inom självstansande nitning; en mekanisk monteringsmetod för att fästa samman två eller fler lager av material där svetsning är för svårt, t ex med aluminium. Företaget, vilket var privatägt, hade en omsättning på MUSD 162 (MSEK 1 063) per sista juni 2014 och cirka 400 anställda. Atlas Copco meddelade den 13 augusti 2014 att avtal ingåtts om att förvärva Henrob.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8505
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.