Atlas Copco slutför förvärvet av Edwards Group

9 jan 2014

Stockholm den 9 januari 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av Edwards Group Ltd., baserat i Storbritannien.

Edwards är teknik- och marknadsledare inom sofistikerade vakuumprodukter och reningssystem. Produkterna och relaterad service är viktiga för tillverkningsprocesser av t.ex. halvledare och platta bildskärmar och de används inom ett växande antal industriella applikationer. Efter förvärvet kommer Edwards att avnoteras från NASDAQ-börsen. Atlas Copco har initialt betalt Edwards aktieägare USD 9.25 per aktie. När Edwards reviderade resultaträkning för 2013 är fastställd så kommer ytterligare en betalning på upp till USD 1.25 per aktie att göras, vilket motsvarar maximum totalt USD 10.50 per aktie. Edwards resultaträkning för 2013 förväntas vara klar före slutet på första kvartalet 2014. Den förvärvade verksamheten är nu del av Atlas Copcos nya division Vacuum Solutions i affärsområdet Kompressorteknik. För fler detaljer, se Atlas Copcos pressrelease publicerad 19 augusti 2013.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.